Certyfikat ISO 29990:2010 potwierdza wdrożenie w ART-MODA Pracownia Strojów Historycznych i Artystycznych System Zarządzania dla dostawców usług szkoleniowych.

Certyfikat został wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji akredytowane (Nr AC 184) przez Polskie Centrum Akredytacji PCA. 

Certyfikat ISO 29990:2010 potwierdza wdrożenie w ART-MODA Pracownia Strojów Historycznych i Artystycznych System Zarządzenia dla dostawców usług szkoleniowych, kursy kroju i szycia