Certyfikat ISO 29990:2010 potwierdza wdrożenie w ART-MODA Pracownia Strojów Historycznych i Artystycznych System Zarządzania dla dostawców usług szkoleniowych. Certyfikat został wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.