Kurs kroju i szycia ART-MODA - Siedliszcze

Kurs kroju i szycia został przeprowadzony przez ART-MODA dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedliszczu, w dniach 01-05.10.2012 r. w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla jednej grupy szkoleniowej w liczbie 9 osób. Uczestniczkami szkolenia było 9 Pań - beneficjentek projektu systemowego pn.: „Nowe Perspektywy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Organizatorem kursy była firma FIRMA B-CONSULTING z Rzeszowa

siedliszcze_kurs.JPGsiedliszcze_kurs_02.JPGsiedliszcze_kurs_03.JPGsiedliszcze_kurs_05.JPGsiedliszcze_kurs_06.JPGsiedliszcze_kurs_08.JPG