SZKOLENIA
DLA FIRM

SZKOLENIA
DLA FIRM

Firma "ART-MODA" prowadzi kursy konstrukcji oraz szycia dla beneficjentów projektów aktywizujących osoby bezrobotne, niepełnosprawne, wykluczone.

Realizujemy szkolenia zawodowe dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach aktywizacji zawodowej i wielu innych instytucjach.

Szkolenia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w odzieżownictwie lub założenia własnej działalności gospodarczej.

We współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizujemy szkolenia dofinansowane z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, które są zakończone egzaminem czeladniczym lub sprawdzającym, złożonym w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie.

Szkolenia dla firm są realizowane w oparciu o program przedstawiony przez zleceniodawcę lub w oparciu o autorski program firmy Art-Moda.

Rejestr szkoleń prowadzonych dla firm

przez Pracownię Strojów Historycznych i Artystycznych "ART-MODA" Joanna Sobuś
Numer z rejestru Zamawiający Miejsce i data Temat szkolenia Liczba godzin Liczba uczestników kursu
01/2020/F BABY BLANEL Sylwia Cichoń
Białoborze 62D, 28-130 Stopnica
Rzeszów Pracownia
24.02.2020 - 16.03.2020
Kurs kroju i szycia 40 1
02/2020/F Powiatowy Urząd Pracy
37-700 Przemyśl, ul. Katedralna 5
Rzeszów Pracownia
17.03.2020 - 23.03.2020
Kurs szycia wyprawek dziecięcych 40 1
03/2020/F INNOVO
ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło
Rzeszów Pracownia
25.05.2020 - 04.06.2020
Kurs konstrukcji, modelowania i szycia 90 1
04/2020/F Tarnobrzeska Agencja RR.
ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
Rzeszów Pracownia
05.06.2020 - 12.06.2020
Kurs kroju i szycia 50 1
05/2020/F
06/2020/F
Stowarzyszenie NIL
ul. J. Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa
Rzeszów Pracownia
01.07.2020 - 10.07.2020
Kurs kroju i szycia 80 2
07/2020/F/1-4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leśna 17, 24-100 Puławy
Puławy
29.07.2020 - 07.08.2020
Kurs krawiecki III stopnia 80 4
08/2020/F INNOVO
ul.3 Maja 13, 38-200 Jasło
Rzeszów Pracownia
10.08.2020 - 17.08.2020
Kurs kroju i szycia 60 1
09/2020/F/1-3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leśna 17, 24-100 Puławy
Puławy
01.10.2020 - 23.10.2020
Kurs kroju i szycia 160 3
10/2020/F Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
ul. Boya-Żeleńskiego 27
Rzeszów pracownia
02.11.2020 - 06.11.2020
Kurs krawiecki 40 1
Numer z rejestru Zamawiający Miejsce i data Temat szkolenia Liczba godzin Liczba uczestników kursu
01/2019/F Zakład Doskonalenia Zawodowego
al. Piłsudskiego 2, Rzeszów
Rzeszów pracownia
20.05.2019 – 07.06.2019
Kurs - krawiec 120 1
02/2019/F/1/2 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
ul. Gałęzowskiego 6/318, 35-074 Rzeszów
Rzeszów pracownia
3.07.2019 - 19.07.2019
Kurs krawiec 120 2
03/2019/F MOPS
ul. Leśna 17 24-100 Puławy
MPS Puławy
06 - 07.08.2019
Warsztaty obsługi maszyn szw. 20 6
04/2019/F/1-5 MOPS ul. Leśna 17
24-100 Puławy
MOPS Puławy
11 - 28.06.2019
01 - 11.10.2019
Kurs krawiecki I i II stopnia 160 5
05/2019/F/1-8 ZAZ Jarosław ZAZ Jarosław
04.11.2019 - 08.11.2019
Kurs kroju i szycia 40 8
Numer z rejestru Zamawiający Miejsce i data Temat szkolenia Liczba godzin Liczba uczestników kursu
01/2018/F Urząd Pracy w Strzyżowie
ul. Daszyńskiego 2
Rzeszów pracownia
12.02.2018 – 1.03.2018
Kurs kroju i szycia 150 1
02/2018/F Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie Centrum Aktywizacji Zawodowej
Al. Bat. Chłopskich 7 35-038 Rzeszów
umowa nr PZ.553.1.8.2018
Rzeszów pracownia
05.04.2018 – 20.04.2018
Kurs Kroju, Szycia i Modelowania Odzieży 120 1
03/2018/F Usługi Szkoleniowe Dorado – Urszula Mita
39-127 Będziemyśl 175a
Umowa z dn. 07.04.2018r.
Rzeszów pracownia
07.04.2018 – 23.04.2018
Kurs krawiecki I i II stopnia 100 1 (połączony z grupą)
04/2018/F/1/2/3 Blue Education Sp. z o.o. Rzeszów
ul. Grottgera 10
Rzeszów pracownia
27.09.2018 – 29.09.2018
Kurs kroju i szycia 30 3
05/2018/F/1/2/3/4 Silkars Sp. z o.o. 37-300 Ropczyce
ul. Rynek 7
dla PUP Ropczyce
Siedziba firmy Silkars
8.10.2018 - 12.10.2018
Konfekcjonowanie jedwabiu naturalnego na przykładzie bluzki dam. 50 4
06/2018/F/1/2 Silkars Sp. z o.o. 37-300 Ropczyce
ul. Rynek 7
dla RARR w Rzeszowie
Siedziba firmy Silkars
22.10.2018 - 31.10.2018
Kurs krawiecki - konstrukcji odzieży 60 2
07/2018/F Blue Education Sp. z o.o. Rzeszów
ul. Grottgera 10
Rzeszów pracownia
06.11.2018 – 07.11.2018
Kurs kroju i szycia 15 1
08/2018/F/1/2/3 Silkars Sp. z o.o. 37-300 Ropczyce
ul. Rynek 7
dla RARR w Rzeszowie
Siedziba firmy Silkars
14.11.2018 - 30.11.2018
Kurs kroju i szycia 100 3