Rekomendacje dla ART-MODA od Firmy B-Consulting dotyczące szkoleń przeprowadzonych przez ART-MODA we wrześniu i październiku 2012 r.