Art-Moda jest wpisana w Rejestr Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Dzięki temu może prowadzić szkolenia zawodowe dla urzędów pracy i innych instytucji zajmujących się wprowadzaniem na rynek pracy i aktywizujących zawodowo