Rekomendacje za szkolenie zawodowe od firmy Wektor Consulting Sp. z o.o.

Kursy kroju i szycia przeprowadzone kolejno dla dwóch beneficjentek programu aktywizacji zawodowej zostały przeprowadzone w firmie Art-Moda w Rzeszowie.

Wiedza zdobyta przez uczestniczki szkolenia została potwierdzona egzaminem sprawdzającym przeprowadzonym przez Izby Rzemieślnicze w Rzeszowie i w Lublinie.