Stowarzyszenie PRO CARPATHIA rekomenduje Art-Moda za szkolenie do egzaminu czeladniczego

Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA dziękujemy za współpracę przy realizacji szkolenia o nazwie Kurs Krawcowa. Podczas szkolenia jego uczestniczki zostały przygotowane do podejścia do egzaminu czeladniczego. Panie, które uczestniczyły w szkoleniu zdały egzamin wynikiem celującym! Serdecznie gratulujemy Paniom Kursantkom otrzymanych ocen i certyfikatów.

Referencje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z siedzibą w Rzeszowie współpracowało z firmą Art-Moda Joanna Sobuś Pracownia Strojów Historycznych i Artystycznych, przy realizacji szkoleń zawodowych dla beneficjentek następujących projektów

:

"Postaw na swój rozwój" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Szkolenie o nazwie Kurs "KRAWCOWA" zostało przeprowadzone w wymiarze 120 godzin dydaktycznych dla 1 osoby w terminie: 03.07.2019 - 19.07.2019 r.

oraz

"Akcja!Nowe Kwalifikacje i Praca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: Szkolenie o nazwie Kurs "KRAWIEC" zostało przeprowadzone w wymiarze 120 godzin dydaktycznych dla 1 osoby w terminie: 03.07.2019 - 19.07.2019 r.

Profesjonalizm, wiedza merytoryczna i duże doświadczenie zawodowe trenerki, p. Joanny Sobuś zaowocowały celującym wynikiem egzaminu czeladniczego, zdanego przez kursantki w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie. Zakres egzaminu obejmował wiedzę teoretyczną i praktyczną egzekwowaną w szkole zawodowej.

Szkolenie zostało przeprowadzone w siedzibie firmy "Art-Moda" w Rzeszowie, zostało bardzo wysoko ocenione pod względem merytorycznym i organizacyjnym w ankietach oceny szkolenia.

Polecamy firmę "Art-Moda" Joanna Sobuś jako sprawdzonego partnera w realizacji szkoleń z branży odzieżowej.

Pro Carpathia