Rekomendacje dla Art-Moda za szkolenie do egzaminu czeladniczego

Dziękujemy Pani Agnieszce Piechockiej z Pracowni Dekoracji "Chochlik" w Rożnowie za miły list referencyjny dotyczący szkolenia do egzaminu czeladniczego. Gratulujemy bardzo dobrej oceny z egzaminu i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Kurs konstrukcji i modelowania odzieży - 100 godzin odbył się w pracowni Art-Moda w Rzeszowie i zawierał część teoretyczną i praktyczną w zakresie wymaganym do złożenia egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej.

List referencyjny

W imieniu Pracowni Dekoracji "Chochlik" z siedzibą w Rożnowie 368, zaświadczam, że Firma Art-Moda Pracownia Strojów Historycznych i Artystycznych przeprowadziła szkolenie przygotowujące do złożenia egzaminu czeladniczego w zawodzie krawiec.

Kurs konstrukcji i modelowania odzieży w wymiarze 100 godzin przeprowadzono w dniach 07.06.2021 r. 0 17.06.2021 r.

Kurs prowadził do nabycia kwalifikacji w zakresie konstrukcji i modelowania odzieży damskiej w zakresie zaawansowanym. Obejmował konstrukcję, modelowanie i uszycie spódnicy, spodni, bluzki i sukienki.Część teoretyczna zawierała materiałoznawstwo, technologię, stopniowanie odzieży. Część praktyczna naukę konstrukcji, modelowania, krojenia, szycia i prasowania odzieży oraz poznanie złożonych technik krawieckich.

Szkolenie przeprowadzono bardzo rzetelnie, merytorycznie, z ogromnym zaangażowaniem. Wiedza, doświadczenie trenerki oraz sposób prezentacji tematyki pozwoliły zrealizować cel szkolenie w stopniu wyższym niż zakładany.

Zakres szkolenia pozwolił kursantce na uzyskanie bardzo dobrego wyniku z egzaminu czeladniczego oraz dostarczył nowych umiejętności gwarantujących dalszy rozwój zawodowy.

Rekomendując Firmę Art-Moda Pracownia Strojów Historycznych i Artystycznych pragnę podkreślić zaangażowanie, profesjonalizm, sumienność Pani Joanny Sobuś.

Pracownia Dekoracji "Chochlik"
Agnieszka Piechocka
Rożnów 368
33-316 Rożnów